shipping icon

pickup icon

Calathea - Orbifolia

Calathea - Orbifolia

  • $21.99
    Unit price per 
Shipping calculated at checkout.


  • 4" pot