shipping icon

pickup icon

Sansevieria - Samurai

Sansevieria - Samurai

  • $7.99
    Unit price per 
Shipping calculated at checkout.


  • 2.5" pot